Basque Process: Conference on the 5th Anniversary of the Brussels declaration and presentation of an international initiative

kartela-DEFThe Friendship has organised a conference with Brian Currin and Frieda Brepoels, and will host the presentation of an initiative about Arnaldo Otegi and Basque prisoners for next Tuesday 24th March.

The Basque Friendship Group has organised a conference on the anniversary of the presentation of the Brussels Declaration. On the 29th March 2010, while the process started to develop in the Basque Country, Frieda Brepoels MEP and member of the BFG at the time hosted a press conference with Brian Currin to present a “Statement by International Leaders in Conflict Resolution and Peace Processes”.

That Statement endorsed among others by John Hume, Archbishop Desmond Tutu, Mary Robinson, President FW de Klerk and Nelson Mandela Foundation, commended “the proposed steps and new public commitment of the Basque Pro-independence Left (Abertzale Left) to “exclusively political and democratic” means and a “total absence of violence” to attain its political goals.” The statement also appealed “to ETA to support this commitment by declaring a permanent, fully verified ceasefire.”

This declaration was the first international support to the process and is understood as one of the key elements on it.

On the fifth anniversary of that press conference, the Basque Friendship Group has organised an event that will take place next Tuesday 24th March. On the event, Brian Currin and Frieda Brepoels will provide their insight on the Basque Process, its development and their expectations. Mr Currin is currently Member of the International Contact Group for the Basque Country and has been recently in the Basque Country.

After the Friendship´s conference, the BFG will host the presentation of an international Initiative, “The International Declaration to Free Arnaldo Otegi & to bring Basque political prisoners home” promoted by several international personalities.

Proceso en Euskal Herria: Conferencia en el quinto aniversario de la Declaración de Bruselas y presentación de una iniciativa internacional

El Friendship ha organizado una conferencia con Brian Currin y Frieda Brepoels, y acogerá la presentación de una iniciativa internacional sobre Arnaldo Otegi y los presos y presas vascas el próximo martes 24 de marzo.

El Basque Friendship Group ha organizado una conferencia en el aniversario de la presentación de la Declaración de Bruselas. El 29 de marzo de 2010, mientras el proceso comenzaba a desarrollarse en Euskal Herria, Frieda Brepoels, eurodiputada y miembro del Friendship en aquel momento, organizó una conferencia de prensa con Brian Currin para presentar una “Declaración de líderes internacionales en la Resolución de Conflictos y Procesos de Paz”.

Esa Declaración respaldada entre otros por John Hume, el arzobispo Desmond Tutu, Mary Robinson, el presidente FW de Klerk y la Nelson Mandela Foundation, elogió ” los pasos propuestos y el nuevo compromiso público de la Izquierda Abertzale con los medios “exclusivamente políticos y democráticos” y una “total ausencia de violencia” para conseguir sus objetivos políticos” La declaración también hizo un llamamiento ” a ETA para que apoye este compromiso declarando un alto el fuego permanente y completamente verificable.”

Esta declaración fue el primer apoyo internacional a este proceso y es considera uno de los elementos básicos del mismo.

En el quinto aniversario de aquella rueda de prensa, el Friendship ha organizado un evento que tendrá lugar el próximo martes 24 de marzo. En el evento, Brian Currin y Frieda Brepoels ofrecerán su visión sobre el proceso vasco, su desarrollo y sus expectativas. El Señor Currin es actualmente miembro del Grupo Internacional de Contacto para el País Vasco y ha estado recientemente en Euskal Herria.

Tras esta parte de la conferencia del Friendship, se acogerá la presentación de una iniciativa internacional “La Declaración Internacional por la Libertad de Arnaldo Otegi, presos vascos a casa”, promovida por varias personalidades internacionales.

Euskal Herriko Prozesua: Bruselako Adierazpenaren bosgarren urteurrenean konferentzia eta nazioarteko ekimenaren aurkezpena

Friendshipak konferentzia bat antolatu du Brian Currin eta Frieda Brepoelsekin eta Arnaldo Otegi eta euskal presoen inguruko nazioarteko ekimen baten aurkezpena babestuko du Martxoaren 24ean.

Basque Friendship Groupak Bruselako Adierazpenaren urteurrenean hitzaldi bat antolatu du. 2010eko Martxoaren 29an Euskal Herrian prozesua martxan jartzen ari zenean, Frieda Brepoels, garai hartan europarlamentari eta Friendshiekop kidea, Brian Currinekin batera prentsaurreko bat deitu zuen “Gatazken eraldaketa eta Bake Prozesuen nazioarteko liderren Adierazpena”aurkezteko.

Beste batzuen artean John Hume, Desmond Tutu, Mary Robinson, FW de Klerk Lehendakaria eta Nelson Mandela Fundazioak babestutako adierazpen horrek, “ezker abertzaleak proposatu dituen urratsak eta hartu duen konpromiso publikoa, bere helburu politikoak «inolako indarkeriarik gabe» eta bide «politiko eta demokratikoak bakarrik» erabiliz lortzeko” hartutako erabakia goraipatu eta ETAri ” konpromiso horrekin bat egin dezan, su-eten iraunkor eta benetan egiaztatzeko moduko bat” ematea eskatzen zion.

Adierazpen hau prozesuak jasotako lehenengo nazioarteko babesa izan zen eta prozesuaren oinarrizko elementu gisa ulertzen da.

Prentsaurreko horren bosgarren urteurrenean Friendshipak, asteartean, martxoaren 24an ospatuko den ekitaldi bat antolatu du. Konferentzian, Brian Currin eta Frieda Brepoels euskal prozesuari buruzko euren ikuspegia, prozesuaren garapenaz eta ditzuzten itxaropenetaz arituko dira. Currin, Euskal Herrirako Harremanetarako Nazioarteko Taldeko kidea da gaur egun eta duela gutxi Euskal Herrian egon da.

Friendshiparen konferentziaren, parte honen ondoren nazioarteko hainbat pertsonalitatek sustatutako “Nazioarteko Adierazpena Arnaldo Otegi askatu, euskal presoak etxera” nazioarteko ekimena aurkeztuko da.

Advertisements